Musikfest i Sjömarken 1972
Arrangemanget gjordes i samband med Borås 350-årjubileum. Medverkande artister bl.a. Herbert Bodinger, Music Limited, Bitch, Knutna nävar, Organ Sound, Gud i brallan, Helst, Pugh o Rainrock, Jan Hammarlund, Turid Lundqvist, Nynningen, Blå Tåget, Åke Johansson, Truck och Modern Music Band.
1972_058
1972_090
1972_072
1972_059
D07_12
D07_13
1972_060
1972_061
D07_14
1972_073
D07_02
1972_074
1972_075
1972_076
D07_06
D07_07
D07_23
1972_085
D07_24
1972_088
D07_03
D07_04
D07_08
D07_16
1972_062
1972_071
D07_21
D08_02
D08_05
D08_06
D08_08
D08_10
1972_091
1972_063
1972_070
D07_18
D07_27
D07_30
D07_33
D07_34
D07_35
D09_02
D09_03
D09_05
D09_07
1972_055
D08_14
1972_066
1972_067
1972_068
D08_18
D08_21
D08_25
D08_31
D08_33
D08_34
D08_35
D08_38
1972_056
1972_057
1972_065
D09_11
D09_12
D09_13
D09_08
D09_15
D09_16
D09_17
D09_23
D09_18
D09_20
D09_19
D09_21
D09_22
D09_25
D09_26
D09_27
D09_28
D09_29
D09_30
D09_31
D09_32
D09_34
D09_35
D09_37
D10_03
D10_05
D10_08
D10_09
D10_10
D10_11
D10_12
D10_14
D10_15
D10_17
D10_19
D10_21
D10_22
D10_24
D10_25
D10_26
D10_29
D10_31
D10_33
D10_35
D11_03
D11_05
D11_08
D11_10
D11_11
D11_14
D11_15
D11_20
D11_31
D11_33
D11_37