Fleetwood Mac
i Göteborg på Cue Club 1969 och Konserthuset 1970
B39_25
B39_26
B39_27
B39_29
B39_30
B39_34
B39_35
B39_36
B39_38
C13_08
C13_09
C13_11
C13_14
C13_15
C13_19
C13_28
C13_29
C13_32
C13_35
C14_05
C14_13
C14_14