Bygge av nya Riks40
mellan Brämhult och Dollebo åren 2003-2007
DSC_5506
DSC_5509
DSC_5513
DSC_5516_19
DSC_5528
DSC_5534
DSC_6587
DSC_6590
DSC_6591
DSC_6595
DSC_6596
DSC_9497
DSC_09976
DSC_09978
DSC_09986
DSC_09988
DSC_10684
DSC_10696
DSC_10698
DSC_10700
DSC_10704
DSC_10711
DSC_10728
DSC_10734
DSC_12820
DSC_12823
DSC_12826
DSC_12829
DSC_12841
DSC_12850
DSC_12878
DSC_13022
DSC_13035
DSC_13038
DSC_13050
DSC_13310
DSC_13312
DSC_13314
DSC_13324
DSC_13328
DSC_13562
DSC_16281
DSC_18593_18598
DSC_19123
DSC_21199_201
DSC_22909_11B
DSC_22916_18C
DSC_22946_47
DSC_23504_05
DSC_23541
DSC_23568
DSC_23608_23613
DSC_23632
DSC_23874
DSC_23892
DSC_24469-71
DSC_24481
DSC_24489-90
DSC_24501
DSC_25136_39
DSC_26634_37
DSC_26652_53
DSC_26841_43
DSC_27679
DSC_27870
DSC_27872
DSC_27874
DSC_27880
DSC_29365
DSC_29843
DSC_30589
DSC_35985
DSC_35996
LX2_0056